Współpraca z Syndykiem

 

 

 

 

 

WSPÓŁPRACA Z SYNDYKIEM MASY UPADŁOŚCI ENERGETYCZNEGO CENTRUM S.A. W UPADŁOŚCI
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

 

Syndyk Masy Upadłości (dalej: „Syndyk”) Energetycznego Centrum S.A. w upadłości
z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”; „EC”) podejmie współpracę z osobą/podmiotem, specjalizującym się w zakresie przygotowywania dla przedsiębiorstw energetycznych dokumentacji na użytek prowadzonej korespondencji z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE) oraz z Agencją Rynku Energii SA celem wypełnienia obowiązków sprawozdawczych, ciążących na przedsiębiorstwach energetycznych.

 

Do zakresu obowiązków będzie należało: