Komunikat w sprawie energii

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Energetycznego Centrum S.A. wyraża głębokie ubolewanie, iż pomimo wdrażanych intensywnie od kilku miesięcy procesów restrukturyzujących, nie może dalej prowadzić koncesjonowanej działalności w sposób stabilny i przewidywalny.

Zarząd Spółki Energetyczne Centrum S.A. informuje, iż w dniu 11.09.2018 roku Spółka zaprzestała świadczenia Państwu usług sprzedaży energii elektrycznej. W związku z tym Klienci Spółki Energetyczne Centrum S.A. przejdą na Sprzedaż Rezerwową, co oznacza, że zachowają Państwo ciągłość dostaw prądu, a Państwa sprzedawcą będzie Sprzedawca Rezerwowy wyznaczony na terenie Państwa Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Energetyczne Centrum S.A. wystawi rozliczenie końcowe za energię elektryczną zużytą do dnia 10.09.2018 roku na podstawie przekazanych danych pomiarowych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego natomiast rachunki za energię elektryczną zużytą od dnia 11.09.2018 roku otrzymają Państwo od Sprzedawcy Rezerwowego. Ceny Sprzedaży Rezerwowej mogą być wyższe od cen dotychczasowych, dlatego celem minimalizacji kosztów prosimy o wybór i podpisanie umowy z nowym sprzedawcą energii elektrycznej.

Szanowni Klienci, jak najszybciej powinni Państwo dokonać wyboru nowego sprzedawcy energii elektrycznej.

Zarząd Energetycznego Centrum S.A.