1. Energia dla firm S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000536541, REGON: 060613440, NIP: 7123205358, Kapitał zakładowy: 6.000.000 zł (opłacony w całości).
  2. Europe Calling Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu ul. Graniczna 17; 26-604 Radom; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000281962, NIP 7962786295 REGON 141013766.
  3. Centrum Usług Wspólnych - Energia i Gaz Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000439370, REGON: 146375706, NIP: 9482598117, Kapitał zakładowy: 2.710.000 zł.
  4. Multimedia Interactive sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (26-604), ul. Graniczna 17, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000441120, NIP: 948-259-82-12, REGON: 146398742, kapitał zakładowy opłacony w całości w wysokości 297 300,00 zł.