logotyp

SŁOWNIK

Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD)

Dystrybutor. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w... czytaj więcej »

Licznik

Urządzenie służące do doko... czytaj więcej »

Opłata dystrybucyjna zmienna

Opłata za dostarczanie prądu do naszych domów przez firmę dystry... czytaj więcej »

Sprzedawca energii elektrycznej

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się detalicznym obrotem energią elektryczną. Sprzedawca korzysta z infrastruktury dystrybutora. ... czytaj więcej »

Podstawy prawne funkcjonowania rynku energii

Aktem prawnym, który określa zasady i warunki zaopatrywania odbiorców w energię i paliwa gazowe przez przedsiębiorstwa energetyczne jest ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Nr 1059) zwana dalej: „Ustawą”. Przepisy tej Ustawy, w ślad przepisów unijnych wprowadziły do prawa polskiego m. in. zasadę TPA (third party access), czyli uprawnienie Odbiorcy do zakupu paliw gazowych lub energii od wybranego przez siebie sprzedawcy – art. 4j ustawy – Prawo energetyczne. Zakup energii odbywa się na podstawie umowy sprzedaży... czytaj więcej »

Czy jesteś naszym klientem?
Podaj numer umowy

i ciesz się z korzyści, które dla Ciebie przygotowaliśmy!