logotyp

SŁOWNIK

Regulator

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, którego zadania polegają m... czytaj więcej »

Przedsiębiorstwo energetyczne

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą ... czytaj więcej »

Energia elektryczna

Jest wielkością fizyczną określającą ilość mocy elektrycznej pobranej w czasie, czyli stanowiącą iloczyn mocy i ... czytaj więcej »

Licznik

Urządzenie służące do doko... czytaj więcej »

Opłata handlowa

Opłata wynikająca z kosztów ponoszonych prze... czytaj więcej »

Czy jesteś naszym klientem?
Podaj numer umowy

i ciesz się z korzyści, które dla Ciebie przygotowaliśmy!