logotyp

SŁOWNIK

Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD)

Dystrybutor. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi. « wróć

Czy jesteś naszym klientem?
Podaj numer umowy

i ciesz się z korzyści, które dla Ciebie przygotowaliśmy!